Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 1 juli verplichte elektronische identiteitskaartlezer voor caféspelen


Vanaf 1 juli 2011 moeten deze caféspelen uitgerust zijn met een elektronische identiteitskaartlezer (Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, Belgisch Staatsblad 24 februari 2011). Dit kadert in de bescherming van de spelers: met deze maatregel wil men vermijden dat minderjarigen gokken. De uitbater kan een spelerskaart geven aan meerderjarige spelers die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken.
Meer info vindt u op onze website. 
petra.dombrecht@vvsg.be

Navigatie