Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 1 juli ook alle vrije beroepen in de KBO


Op 1 juli 2009 krijgen tienduizenden vrije beroepers een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vroeger waren enkel vrije beroepen met personeel, btw-plicht of met een vennootschap in de KBO geïntegreerd. Ook nieuwe vrije beroepers, jaarlijks toch zo’n 20.000 mensen, moeten zich inschrijven via het ondernemersloket.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kent een uniek identificatiecijfer van 10 cijfers toe aan ondernemingen, het zogenaamde ondernemingsnummer. Vroeger bestond voor elke bestuursinstantie een apart nummer. Het ondernemingsnummer vervangt voortaan het handelsregisternummer, het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen en het btw-nummer. Een vlottere communicatie tussen de onderneming en de verschillende overheden is hiervan een positief gevolg. In de toekomst moet deze integratie leiden tot nog meer en andere vereenvoudigingen.

Tot op vandaag waren enkel vrije beroepen met personeel, een vennootschap of met btw-plicht in de KBO opgenomen. Volgens een nieuwe wet van 20 maart 2009 moet vanaf 1 juli 2009 elke beoefenaar van een vrij beroep zich in de KBO registreren. Extra labels, zoals ‘niet-handelsonderneming’ en een erkenningslabel, garanderen het onderscheid met de commerciële beroepen in de KBO.

Meer info vindt u op de website van de FOD Economie

 

Navigatie