Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 2019 ook kleine werken verplicht te registeren in het GIPOD
Ruimte Vlaanderen maakte een brochure die de hoofdlijnen van het Witboek schetst. Voor het volledige Witboek kan je hier terecht.

De Vlaamse regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Het Witboek bevat een strategische visie voor de ruimte van morgen. Het vormt de basis voor concrete maatregelen en een aangepaste regelgeving, en het geeft de aanzet voor het toekomstige ruimtebeleid. Het Witboek geeft met andere woorden aan hoe we zorgvuldiger kunnen omgaan met de schaarse ruimte en waar we met Vlaanderen naartoe willen.

Navigatie