Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 17 januari mentoropleidingen zorgberoepen
​Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Door hun veelheid aan functies vormen ze immers interessante leerwerkplekken. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity opnieuw mentoropleidingen op maat van specifieke functies binnen lokale besturen. De opleidingen vinden op vijf verschillende locaties plaats gedurende het hele voorjaar. Lees meer en schrijf hier in.

Navigatie