Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 17 april: signalen van stress en burn-out (h)erkennen
Burn-out Signalen: (H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden'

Jobs waar medewerkers ten dienste staan van klanten blijken extra vatbaar voor burn-out. Daarom is het erg belangrijk om als leidinggevende tijdig de signalen te (h)erkennen en er juist op te reageren, liefst voor de medewerker helemaal is opgebrand.

Komt het toch zover, dan speelt de leidinggevende enerzijds een belangrijke rol bij het sensibiliseren van een team tijdens de afwezigheid van de medewerker. Anderzijds zal zijn of haar aanpak bepalen hoe de terugkeer verloopt. Een heleboel verantwoordelijkheden dus, die op hun beurt danig wat stress met zich kunnen meebrengen.

Tijdens een interactieve opleiding focussen we daarom niet uitsluitend op het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende, maar geven we heel wat tips mee om zelf niet aan burn-out ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

 

Dinsdag, 17 april 2018, Geel 

Donderdag, 26 april 2018, Brussel

Dinsdag, 15 mei 2018, Mechelen

Dinsdag 5 juni 2018, Gent

 

Interessant voor u of uw medewerkers is ook de volgende opleiding:

Burn-out Zelfzorg - Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen burn-out

 

Donderdag, 3 mei 2018, Torhout

Dinsdag, 8 mei 2018, Hasselt

Donderdag, 17 mei 2018, Oudenaarde

Navigatie