Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Van uitstel tot afstel voor aanvaardingsplicht matrassen?


​Ondanks eerdere berichten lijkt de invoering van de aanvaardingsplicht matrassen op de lange baan te worden geschoven. Dat zou het voor gemeenten moeilijker maken om de restafvaldoelstelling tegen 2022 te behalen.

Een aanvaardingsplicht betekent dat alle verkopers van matrassen verplicht zijn om een oude matras terug te nemen wanneer een nieuwe wordt gekocht, en dat de producenten gemeenten vergoeden voor de inzameling van matrassen op recyclageparken. Zo’n systeem kennen we ook al voor elektrische apparaten. De aanvaardingsplicht moet volgens de huidige wetgeving ingevoerd worden tegen 1 januari 2018. Maar momenteel werkt de Vlaamse regering aan een aanpassing van de wetgeving waardoor de invoering zou uitgesteld worden tot 1 januari 2021. Een doorgedreven selectieve inzameling van matrassen is in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval nochtans een belangrijke maatregel om de hoeveelheid restafval in Vlaanderen te doen dalen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behalen van die doelstelling tegen 2022, en dat wordt dus moeilijker wanneer de invoering van de aanvaardingsplicht matrassen wordt uitgesteld.

VVSG-contactpersoon: Piet Coopman

Navigatie