Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Van loopbaanonderbreking naar een nieuw Vlaams zorg- en opleidingskrediet


​De Vlaamse regering is van plan om de loopbaanonderbreking voor het overheidspersoneel in Vlaanderen drastisch te wijzigen. Op 11 maart heeft ze hierover een eerste ontwerptekst goedgekeurd die momenteel ter onderhandeling van de sociale partners voorligt. Lees meer over de krachtlijnen van de nieuwe ontwerpregeling die op 2 september zou ingaan, en over het VVSG-standpunt.

Navigatie