Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG en Vlaanderen gaan voor sterke dienstverlening aan vrijwilligers
Drempels aanpakken voor vrijwilligerswerk 

​De VVSG en de Vlaamse overheid zijn allebei overtuigd van het belang van vrijwilligers en hun inzet voor een harmonieus samenleven. Vrijwilligers en hun verenigingen gedijen best in een waarderende omgeving die aandacht heeft voor de administratieve drempels en het papierwerk minimaliseert. De Vlaamse overheid maakt werk van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid en ziet hierbij terecht een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. Vrijwilligers krijgen op veel overheidsniveaus en ook bij andere dienstverleners te maken met procedures zoals subsidieaanvragen, vzw-wetgeving, btw-regels, vergunningen, Sabam-regels, verzekeringen, enz.

Een sterk Vlaams engagement

Vlaanderen onderzoekt nu of een digitaal instrument zoals een loket of een webportaal een oplossing kunnen beiden. Dienstverleningsprocedures op verschillende overheidsniveaus digitaliseren en ontsluiten via één instrument en ze ook zo raadpleegbaar maken  voor alle stakeholders (de vrijwilligers zelf, hun verenigingen, maar onder meer ook de lokale besturen zelf) lijkt administratieve vereenvoudiging op te leveren. Maar welke van deze procedures zijn het belangrijkst? Welke hebben meer impact en zouden ds prioritair aangepakt moeten worden?

Oproep om expertise en goede praktijken te delen 

De VVSG ziet de meerwaarde op lange termijn van dit initiatief. We roepen onze leden op hun ervaringen en hun aanpak te delen. Hoe loopt de dienstverlening in jouw gemeente? Beschikken jullie al over een actief digitaal loket? Hebben jullie goede ervaringen of een sterke visie op het werken met vrijwilligers? Vlaanderen wil graag in dialoog gaan met lokale besturen om een aanpak op maat uit te tekenen. Wil je graag meewerken aan dit waardevolle project, neem dan contact met ons op.      

Chris Peeters


Navigatie