Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG zoekt organisatie- en communicatiestrateeg
Voor de ondersteuning van de algemene directie heeft de VVSG momenteel een vacature voor


Organisatie- & communicatiestrateeg

 

Takenpakket

Je versterkt de organisatie, vanuit het veranderingsproces, in de richting van professionele belangenbehartiger en vertegenwoordiger van sterke lokale besturen. Je vertaalt dit intern mee naar een strategisch communicatieplan en je motiveert en inspireert de medewerkers om dit samen mee te realiseren. Deze strategische, inhoudelijke en relationele functie richt zich zowel naar onze leden als naar onze medewerkers vanuit identiteit en uitstraling, vanuit een inspirerend en verbindende rol om de VVSG uit te bouwen tot een volwaardige netwerkorganisatie.

  • Je waakt over de organisatie-identiteit (corporate identity) en sensibiliseert/begeleidt alle medewerkers om vanuit deze gezamenlijke visie te handelen en te communiceren
  • Je bouwt mee aan een professionele visie (vanuit leden en medewerkers) om acties beter op elkaar af te stemmen, netwerkingsactiviteiten samen te bedenken en te realiseren en zo de band met onze leden sterker te verbinden en te vernieuwen
  • Je bewaakt mee het veranderingsproces van de VVSG en ondersteunt dit vanuit een heldere en kritische feedback tussen medewerkers en leidinggevenden, met concrete boodschappen en acties, werkt mee aan een cultuur van teamspirit en creativiteit.
  • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en je bent actief betrokken in het managementteam (directieteam) en de bestuursorganen van de VVSG.
  • Je initieert vernieuwende methodieken en technologieën, samen met de aanwezige creatievelingen van het team communicatie, de communicatiestrategen en de rest van de VVSG-medewerkers.

 

Bekijk het volledige vacaturebericht en stel je kandidaat voor 20 augustus.

Navigatie