Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Plannen Vlaams aanvullend pensioen: VVSG vraagt overleg
​De VVSG wil overleg met de Vlaamse regering over de plannen voor een tweede pensioenpijler voor de Vlaamse contractanten. Ze wil het systeem ook openstellen voor lokale besturen, maar die zijn al enkele jaren geleden zelf begonnen met een aanvullend pensioen.

Op 23 februari 2018 keurde de Vlaamse regering een conceptnota van minister Homans goed over de uitbouw van een tweede pensioenpijler. Net zoals de federale overheid wil Vlaanderen vanaf dit jaar nog starten met de opbouw van een aanvullend pensioen voor zijn ca. 8500 contractuele medewerkers. De conceptnota kiest daarbij voor een zogenaamd Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (kortweg pensioenfonds of OFP) en niet voor de formule van de groepsverzekering. Ze wil werken met vaste bijdragen van 3% en het aanvullende pensioen uitkeren onder de vorm van een kapitaal, en niet als een rente. Een decreet moet hiervoor nog dit jaar de contouren vastleggen.

Opmerkelijk in de conceptnota is het feit dat de Vlaamse regering het nieuwe systeem wil openstellen voor de Vlaamse lokale besturen. Dat is vreemd, omdat bijna al die besturen al enkele jaren over een tweede pensioenpijler voor hun contractanten beschikken. Bovendien is het aantal lokale contractanten dat intussen door een van de bestaande stelsels wordt bediend, ongeveer tien keer zo groot als het aantal Vlaamse contractanten. De vraag rijst dus eerder waarom Vlaanderen zelf geen aansluiting heeft gezocht bij wat lokaal al bestaat.

De VVSG stuurde Vlaams minister Homans een brief met de vraag om hierover overleg te plegen.

Jan Leroy

Navigatie