Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oplossing gevraagd bij niet-tijdige vaststelling tarief opcentiemen onroerende voorheffing
De VVSG vraagt een oplossing voor gemeenten die niet tijdig het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) kunnen vaststellen. Dat heeft grote gevolgen voor het bestuur.

 

De gemeenteraad moet het OOV-tarief uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar vaststellen. Omwille van diverse redenen is het mogelijk dat dat voor een gemeente niet lukt. Volgens de huidige stand van de regelgeving kan de gemeente dan geen OOV heffen in dat jaar. Bij de niet-tijdige vaststelling van het tarief van de aanvullende personenbelasting valt men in dat geval terug op het tarief van het jaar daarvoor. Voor de OOV bestaat een dergelijke terugvalregeling niet.   

 

Dat heeft verregaande gevolgen. Het bestuur loopt daardoor de inkomsten uit de OOV voor dat jaar mis. Daarbovenop word de gemeente ook nog eens extra bestraft door een vermindering van haar dotatie uit het Gemeentefonds. Zo zal de gemeente een kwart minder middelen krijgen uit het Gemeentefonds dan waar ze normaal gezien recht op heeft.

 

De VVSG heeft deze vragen bezorgd aan de minister van Binnenlands Bestuur en de minister van Financiën.

 

Ben Gilot  

Navigatie