Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod: kinderopvang
​Om een goed Kinderopvangbeleid te organiseren, waar het kind centraal staat, moet de samenwerking tussen ouders, begeleiders en overheid zo vlot mogelijk verlopen. In het kader hiervan organiseert de VVSG vzw meerdere opleidingen en vormingen. Een greep uit ons aanbod vindt u hieronder.


Intervisie Verantwoordelijken groeps- en gezinsopvang

Tijdens deze intervisies zoomt u met collega's oplossingsgericht en waarderend in op opdrachten en situaties waar u als (beginnende) verantwoordelijke mee te maken krijgt.

  • Maandag 10 september en maandag 22 oktober: Tot hier en niet verder! - grenzen aangeven aan kinderbegeleiders
  • Maandag 10 december: Ik merk op dat … - feedback geven aan kinderbegeleiders

Meer informatie via deze link

Verdiepingsdag Sociaal Statuut Onthaalouders  

2003: hét jaar van het Sociaal Statuut waarin onthaalouders een aantal rechten en plichten kregen toegekend. Maar waar hebben ze precies recht op? In welke situaties heeft een onthaalouder recht op een opvanguitkering en hoeveel kan zo'n opvanguitkering bedragen? Welke stappen moet u als verantwoordelijke zetten als een onthaalouder meldt dat ze zwanger is? Of wat moet u bezorgen aan het ziekenfonds wanneer een onthaalouder ziek wordt of een arbeidsongeval heeft? Hoe zorgt u ervoor dat ze met een gerust hart met pensioen kunnen gaan? En wat is nu het verschil tussen verlof met en zonder sociale rechten? Op deze en vele andere vragen gaan we dieper in tijdens deze vormingsdag. We koppelen de theorie aan praktische voorbeelden om het verhaal duidelijker te maken. 

11 september in Brussel - 17 september in Gent - 15 oktober in Mechelen

Regelgeving voor verantwoordelijke groepsopvang schoolgaande kinderen

We verdiepen ons in de regelgeving van toepassing voor groepsopvang schoolgaande kinderen, namelijk

  • Regelgeving met betrekking tot erkenning en attest van toezicht
  • Regelgeving met betrekking tot subsidie
  • Regelgeving met betrekking tot procedures
  • Andere relevante regelgeving voor het organiseren van kinderopvang
  • Conceptnota en/of decreet buitenschoolse activiteiten

13 september in Brussel

 Lerend netwerk 'Sterk Merk Publieke Zorg'

Een voldoende aanbod kwaliteitsvolle zorg binnen de gemeente is belangrijk. Meer en meer inwoners doen beroep op professionele kinderopvang, thuiszorg… Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen binnen uw gemeente het aanbod van uw zorgdiensten goed kent? De VVSG organiseert dit najaar een lerend netwerk 'Sterk Merk Publieke Zorg' waarop eel wat vragen aan bod kunnen komen, zoals nog: wat zijn de troeven van uw zorgdiensten en wat maakt hen uniek? Hoe brengt u dat over? En welke middelen in welke vorm zijn dan het meest geschikt?

Start 20 september in Brussel

 Regelgeving voor verantwoordelijke gezinsopvang en groepsopvang baby’s en peuters

We verdiepen ons in de regelgeving van toepassing voor baby's en peuters.

We gaan van start met het decreet over kinderopvang van baby's en peuters. Vervolgens wordt de groep opgesplitst.

  • Verantwoordelijken gezinsopvang baby's en peuters nemen de regelgeving van toepassing op hun sector onder de loep.
  • Verantwoordelijken groepsopvang baby's en peuters nemen de regelgeving van toepassing op hun sector over de loep.

20 november in Gent 

Navigatie