Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod: Kinderopvang
Om een goed Kinderopvang-beleid te organiseren, waar het kind centraal staat, moet de samenwerking tussen ouders, begeleiders en overheid zo vlot mogelijk verlopen. In het kader hiervan organiseert de VVSG vzw meerdere opleidingen en vormingen. Een greep uit ons aanbod vindt u hieronder:

 

 

Ontbijtvergadering: Samen voor een lokaal gezinsbeleid

Gezinnen met jonge kinderen zijn er in alle formaten, samenstelling en kleuren. Ook in jouw gemeente. Allen verdienen ze - met het oog op hun welzijn - zorg en ondersteuning op maat. Hoe kan jouw lokaal bestuur bijdragen aan het welzijn van die jonge gezinnen?

Op deze ontbijtvergadering inspireren wij jou als mandataris of beleidsverantwoordelijke voor het volgende meerjarenplan (2020-2025): Hoe bouw je een Huis van het Kind uit als eerste baken voor gezinsondersteuning? Hoe zorgt de kinderopvang voor een goede combinatie gezin-arbeid? Hoe kunnen we gezinnen en kinderen met specifieke noden ondersteunen?

Na deze voormiddag ga je naar jouw gemeente terug met een tas vol inspiratie en goesting.

De ontbijtvergadering 'Samen voor een lokaal gezinsbeleid' is een initiatief van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang i.s.m. Kind en Gezin.

8 maart in Gent 13 maart in Malle 20 maart in Leuven 22 maart in Hasselt 27 maart in Bredene

 

Aan de slag met mini-vormingen

Samen met je team werken aan verandering? De mini-vormingen zijn hier het ideale instrument voor.

Tijdens mini-vormingen denk je na over je eigen functioneren en dat van je team. Je leert van elkaars ervaringen, leeft je in in verschillende perspectieven en benadrukt wat goed gaat. Samen met je team denk je na over wat je anders of meer zou willen doen en stelt een actieplan op. Resultaat? Een gedragen verandering en een betrokken team.

12 maart in Leuven 8 mei in Antwerpen

 

Verdiepingsdag Moeilijke gesprekken voeren met ouders en medewerkers

Slecht nieuws overbrengen, grenzen stellen, gedrag corrigeren, een slepende ruzie aanpakken, op een klacht reageren, 'nee' leren zeggen …  Het zijn stuk voor stuk moeilijke gesprekken die je moet voeren als verantwoordelijke. Hoe pak je zo'n gesprek aan, welke vaardigheden spelen een rol en welke valkuilen moet je vermijden? Op deze verdiepingsdag krijg je inzichten en technieken aangereikt om een moeilijk gesprek te voeren. Je kan deze in alle rust en veiligheid inoefenen met een acteur.

20 maart in Leuven

 

Aan de slag met de online tevredenheidsmeting www.tevredenheidopvang.be 2.0

Alle kinderopvangvoorzieningen hebben de wettelijke plicht om periodiek naar de tevredenheid van gebruikers te peilen. Naast klachten en opmerkingen zijn deze periodieke tevredenheidsmetingen een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie en leiden ze tot kwaliteitsverbetering van de opvang.

Tevredenheidsmetingen kunnen mondeling gebeuren, maar gebeuren in de kinderopvang meer en meer schriftelijk. Schriftelijke tevredenheidsmetingen hebben bovendien het voordeel dat ze gemakkelijk te verwerken zijn.

Via de website www.tevredenheidopvang.be kunnen aangesloten leden inloggen met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord om toegang te krijgen tot het instrument. Gebruikers beheren zelf alle gegevens van kinderen, ouders, opvang,… en kunnen op moment van keuze vragenlijsten versturen.

Eind 2016 werden nog een aantal verbeteringen in het instrument aangebracht om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, voor alle opvangvormen werden ook nieuwe vragenlijsten opgemaakt

20 maart in Antwerpen 8 mei in Leuven

 

Intervisie Verantwoordelijken groeps- en gezinsopvang

Tijdens deze intervisies zal je samen met collega's oplossingsgericht en waarderend inzoomen op opdrachten en situaties waar je als (beginnende) verantwoordelijke mee te maken krijgt.

  • Maandag 14 mei: Hallo, beste onthaalouder, ik kom op huisbezoek - het aansturen van onthaalouders
  • Maandag 10 september en maandag 22 oktober: Tot hier en niet verder! - grenzen aangeven aan je kinderbegeleiders
  • Maandag 10 december: Ik merk op dat … - feedback geven aan je kinderbegeleiders

Meer informatie via deze link

 

Intervisie groepsopvang samenwerkende onthaalouders

Tijdens deze intervisies willen we jullie de kans geven om ervaringen uit te wisselen en casussen te bespreken waarbij we oplossingsgericht en waarderend inzoomen op situaties waar je als verantwoordelijke mee te maken krijgt in het begeleiden van samenwerkende onthaalouders. Daarnaast is er ruimte om specifieke vragen waar jullie mee worstelen te bespreken en werkinstrumenten onder de loep te nemen die jullie kunnen ondersteunen in de (praktische) begeleiding van jullie samenwerkende onthaalouders.

Brugge, start 14 mei

 

Verdiepingsdag subsidies gezinsopvang baby's en peuters

In de vorming gaan we dieper in op de subsidieregeling; naast de relevante theoretische informatie krijg je ook toelichting bij enkele praktische hulpmiddelen. We analyseren onder andere de betaalbrieven die Kind en Gezin aan de organisatoren bezorgt en staan stil bij de principes van de bezettingsberekening.

De verdiepingsdag laat tot slot ook tijd voor uitwisseling met andere diensten: hoe realiseer je een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven?

12 juni in Mechelen - 19 juni in Gent

 

 

Navigatie