Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-standpunt over de bijsturingen van de BBC
Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota goed van de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) en de voorstellen tot bijsturing ervan. Vorige week besprak het Directiecomité van de VVSG de conceptnota en nam daarover dit standpunt in, dat ook werd bezorgd aan de minister van Binnenlands Bestuur.

De conceptnota van de Vlaamse regering komt tegemoet aan verschillende elementen die de VVSG aanhaalde in haar evaluatie van de BBC in het najaar 2015. De VVSG kan zich dan ook vinden in verschillende voorstellen tot bijsturing van de BBC-regelgeving.

De VVSG vindt het positief dat de beleidsrapporten geüniformiseerd worden en dat het aantal opgelegde schema's sterk daalt. Daarnaast kan de VVSG zich vinden in het feit dat de huidige financiële evenwichtsnormen voor gemeenten en OCMW's worden behouden. Ten slotte pleit de VVSG voor een veralgemeende inwerkingtreding van de bijsturingen vanaf 2020, op voorwaarde dat de softwarehuizen tegen dan de BBC-softwareprogramma's volledig hebben aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Ben Gilot

Navigatie