Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG informeert over vuurwerk en wensballonnen
Nog 6 weken resten voor de kerstperiode en dat betekent dat gemeenten, hulpverleningszones en politiezones opnieuw heel wat aanvragen mogen verwachten van burgers en handelaren over het gebruik, de verkoop en opslag van feestvuurwerk.

Deze regels maken momenteel het voorwerp uit van een hervorming door de minister van Economie en werden vorige week ook binnen de schoot van de BENELUX-Unie uitvoerig besproken.

Om u een goed overzicht te geven van deze regels, de ontwikkelingen in de regelgeving en bovendien een aantal nuttige verwijzingen en praktijken aan te bieden, werden de vuurwerkpagina's op de VVSG-website grondig herwerkt.

De komende weken mag u bovendien nog informatiecampagnes verwachten van de FOD Economie (vuurwerkveiligheid) en het departement LNE van de Vlaamse overheid (dierenwelzijn).

Nu is het een ideaal moment om na te gaan of uw gemeentelijke verordening en website nog actueel zijn en daarvoor biedt de VVSG een aantal handige hulpmiddelen op onze vuurwerkpagina's aan.

www.vvsg.be/veiligheid/vuurwerk

Navigatie