Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gouden Kinderschoen uitgereikt in kinderopvanginitiatieven gemeente en OCMW
​Aalst, Alken, Bilzen, Brakel en Hooglede ontvangen op maandag 28 mei 2018 de eretitel Gouden Kinderschoen 2018. De Gouden Kinderschoen is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) die hiermee gemeenten en OCMW's prijst omdat ze werk maken van kwaliteitsvolle kinderopvang waar iedereen welkom is.

Kinderopvang als deel van de lokale samenleving

Kinderopvang is vandaag veel meer dan een plek van luiers, papflessen en groentenpapjes. De focus ligt meer en meer op het stimuleren van het kind in zijn ontwikkeling. Veel projecten binnen de Gouden Kinderschoen leggen dan ook de nadruk op avontuurlijk (buiten)spel en op het laten opgroeien van kinderen tot echte wereldburgers. In de kinderopvang maken kinderbegeleiders en verantwoordelijken steeds meer plaats en ruimte voor ontmoeting tussen ouders onderling en tussen opvang en ouders. Ouders draaien zelfs een dagje mee in de opvang of kunnen hun talenten op een andere manier tonen.

De lokale besturen bouwen aan een kinderopvang die in woord en daad deel uitmaakt van de lokale samenleving. 'Kinderopvang is al lang geen eiland meer waar kinderen achter dikke muren en gesloten deuren 'bijgehouden' worden,' zegt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. 'Men werkt samen met lokale vzw's, vrijetijdsorganisaties en -diensten, Huizen van het Kind en zo veel andere partners'. Die samenwerking maakt de kinderopvang voor kinderen veel interessanter en draagt bij aan de laagdrempeligheid en een aanbod op maat van de behoeftes.

Met de Gouden Kinderschoen toont de VVSG hoe gemeenten en OCMW's deze uitdagingen realiseren in het belang van het kind, van de ouders en van de samenleving. De samenwerking met partners helpt mee een lokaal sociaal beleid te realiseren.

De VVSG reikt de Gouden Kinderschoen nu voor het vierde jaar op rij uit.

Een overzicht van de 5 winnaars van dit jaar:

Gemeente Brakel met project 'IBO Het Narrenschip ontdekt het zuiden' van IBO Het Narrenschip (categorie samenwerking)

Buitenschoolse opvang Het Narrenschip werkte elke week van de zomervakantie 2017 samen met BRAVO, de Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. De Brakelse vzw's die aan ontwikkelingssamenwerking doen werkten elk een week samen met de kinderen rond een project. Dit leidde tot interessante gesprekken tussen de kinderen en zorgde ervoor dat hun wereldbeeld én dat van de kinderbegeleiders vergroot werd.
Het IBO zal elke zomervakantie met een andere adviesraad in samenwerking gaan om activiteiten met de kinderen te organiseren.
De jury koos voor dit project omwille van de focus op wereldburgerschap en de link met de SDG's. In dit project wordt er een vernieuwende samenwerking gerealiseerd met lokale actoren die eruit springen en die de leefwereld van kinderen verrijken. De ambitie om dit jaarlijks vorm te geven is een grote meerwaarde.

 

Stad Aalst met project 'Gewoon-buiten-gewoon' van kinderdagverblijf Molenwiekje (categorie Kind - baby en peuter)

In de tuin van kinderdagverblijf Molenwiekje kan je voortaan ruiken aan munt, muziek maken aan de muziekmuur, rusten in de wilgenhut, koken met zand en aarde in de buitenkeuken, je voeten laten prikkelen aan het blote-voeten-parcours, enz. In overleg met de ouders en met de hulp van de begeleiders, logistieke medewerkers, studenten, dienst Onderhoud Gebouwen en team Groen van de Stad Aalst werd buitenspelen dagelijks spel.

De jury koos voor dit project omwille van de duidelijke pedagogische visie, sterke betrokkenheid van ouders en kinderbegeleiders, focus op buitenspel en natuurbeleving.

 

Gemeente Hooglede met project 'Ouderparticipatie' van IBO De Boomgaard (categorie ouder)

Ouderparticipatie vorm geven is niet evident. In 2016 koos gemeente Hooglede voor een nieuwe aanpak en gingen ze van start met het project 'Ouder van de maand'. Iedere maand opnieuw kiezen ze per locatie een ouder van de maand: deze ouders worden bevraagd en kunnen een dag meelopen in de opvang. Dit project geeft ouders meer vertrouwen en versterkt de vertrouwensband tussen ouders en kinderbegeleiders. Ouders die een dagje meelopen in de opvang ervaren over hoeveel vaardigheden een kinderbegeleider moet beschikken, het geeft hen zicht op het werken met kinderen in groepsverband en ze durven veel makkelijker opmerkingen geven of klachten melden.
De jury koos voor dit project omwille van de duidelijke focus op talenten van de ouders en wederzijds respect tussen ouders en begeleiders. Het gaat over een vernieuwend, laagdrempelige werkwijze om ouders te betrekken.

 

OCMW Alken met project 'Groen en Avontuurlijk Spelen' van IBO 't Molentje (categorie Kind - schoolgaand)

Het OCMW van Alken maakte van de buitenruimte van de Buitenschoolse Kinderopvang 't Molentje een groene, uitdagende avontuurlijke plaats. GRAS (Groen en Avontuurlijk Spelen) brengt beleving, ontdekking, creativiteit en rust samen. Het speelplein werd omgebouwd tot een uitdagende, prikkelende omgeving waar alle kinderen (naar leeftijd, interesses, competenties en talenten) zich goed voelen. De structuur van het speelplein biedt zowel een veilig gevoel, geborgenheid als een verbreding en variatie van het aanbod. Het speelplein daagt de kinderen uit meer te bewegen, meer te variëren in hun spel en spreekt zo een bredere groep kinderen aan.

De jury koos voor dit project omwille van de focus op bewegen, buitenspel en natuurbeleving. Het gebruik ook van duurzame materialen. Kinderen worden door de buitenruimte zo uitgedaagd dat er minder onderlinge conflicten ontstaan.

Stad Bilzen met project 'Grijs en groen spelen samen in de kinderopvang' van IBO Domino (categorie Beleid)

De buitenschoolse kinderopvang Domino in centrum Bilzen is omringd met serviceflats, het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum. Kansen genoeg om grijs en groen samen te brengen. De senioren genieten van de aanwezigheid van de kinderen en omgekeerd groeien de kinderen op in het besef dat 50-plussers nog actief meedraaien in onze maatschappij.

De jury koos voor dit project omwille van een duidelijke keuze voor intergenerationele samenwerking en wederkerigheid tussen kinderopvang en oudervoorzieningen. Het overstijgt in grote mate de 'verplichte' jaarlijks gezamenlijke activiteiten. En is door zijn structurele verankering ook vernieuwend. Met dit project geeft stad Bilzen concreet vorm aan de oproep van minister Jo Vandeurzen om als woonzorgcentra de buurt beter te leren kennen en omgekeerd.

De winnende projecten en de uitreiking in een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WLjM8g3KVWM&feature=youtu.be

Navigatie