Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aanpak radicalisering: VVSG organiseert vormingen RADIX-tool
De VVSG, Stad Antwerpen en het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseren vormingen over het gebruik van de zogenaamde Radix-tool in het kader van de lokale aanpak van radicalisering. 

De Radix Tool Antwerpen (RTA) werd ontwikkeld door de Stad Antwerpen als hulpinstrument om de kwetsbaarheden en sterktes van een individu en de structurele factoren die tot (gewelddadige) radicalisering kunnen leiden, in beeld te brengen. Op basis daarvan is het mogelijk om de verdere aanpak uit te stippelen ten aanzien van het individu, en te bepalen op welke levensdomeinen die aanpak zich moet richten. RTA kan zo een goede gespreksleidraad vormen voor de verschillende partners die samen aan tafel zitten. Het instrument zorgt ervoor dat alle partners dezelfde taal spreken, en helpt bovendien om een vertrouwensband tussen die verschillende partners op te bouwen.

De Radix-tool heeft niet als doelstelling om het veiligheidsrisico van een individu in te schatten, maar is bedoeld om een plan van aanpak te ontwikkelen om de persoon de gepaste hulp aan te bieden. Meer informatie over deze vormingen vindt u op onze website. Met vragen kan u terecht bij maarten.dewaele@vvsg.be

Navigatie