Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG ondertekent Charter Versnelde Projectrealisatie
Samen werken aan kortere doorlooptijden bij wegenis- en rioleringsprojecten

Omdat wegenis- en rioleringsprojecten vandaag té lang duren, ondertekenden AWV, Aquafin, VMM, Aquaflanders, ORI, OVIO, Bouwunie, Vlawebo en de VVSG vandaag een charter waarmee ze het engagement aangaan om op zoek te gaan naar manieren om werken een pak sneller uit te voeren.

De gemiddelde doorlooptijd van een project is nu ca. 8 jaar en in sommige gevallen zelfs meer dan 10 jaar. Een werkgroep in de schoot van VLARIO – dat is het Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen- zal zich buigen over de kortere doorlooptijden. Dit werk moet dan uitmonden in een goed samenwerkingsprotocol.

Omdat de lokale besturen een heel belangrijke schakel zijn, ondertekende ook de VVSG het charter. De VVSG en Vlario zullen de gemeenten oproepen om het samenwerkingsprotocol samen met het charter te ondertekenen. Dit is ook van belang voor het volgende meerjarenplan. U leest er binnenkort meer over.

Navigatie