Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG is Voice voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
​Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) erkend als Voice voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ze bevestigt hiermee het pionierswerk dat de VVSG samen met 50 Vlaamse gemeenten* verzet om de 17 SDG’s uit te dragen en lokaal te vertalen in concrete maatregelen. Het gaat dan onder meer over een betere verstedelijking, armoedebestrijding, een goede lokale dienstverlening en duurzame economische groei. De VVSG is verheugd over deze erkenning. Lees het volledige persbericht hier.

Navigatie