Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hinderpremie: VVSG-aanbevelingen
Het voorbije jaar informeerden we meermaals over de Vlaamse hinderpremie die in werking trad op 1 juli 2017 (VVSG-week van o.a. 20 juni en 12 juli). De laatste regionale overlegtafel (ROT) Economie stond in het teken van 'Minder hinder voor handelaars bij werken'. Na afloop maakten we een lijst op van de voornaamste aanbevelingen over de hinderpremie. Zo vragen we meer communicatie naar de gemeenten (over het tijdstip van het verzenden van de brief naar de ondernemers, een lijst van de in aanmerking komende ondernemingen, enzovoort), een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn, een duidelijke weergave van de hinderzone in GIPOD, extra sensibilisering van de nutsbedrijven en andere beheerders van werken, een koppeling tussen de toelating voor inname van het openbaar domein met de registratie in Gipod, enzovoort. Gipod vormt met andere woorden een belangrijk fundament voor de hinderpremie. Het afgelopen evenement 'Minder Hinder met GIPOD' draaide dan ook exclusief over het belang van een goede aanwending hiervan. Alle info over de hinderpremie (incl. FAQ Hinderpremie) en andere mogelijke maatregelen bij hinder door openbare werken, vindt u op onze webpagina minder hinder. Meer info: vicky.dekock@vvsg.be

Navigatie