Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Informatieuitwisseling Vlaanderen en kadaster: oplossing gevraagd
​De Algemene Administratie voor PatrimoniumDocumentatie (AAPD) heeft informatie over omgevingsvergunningen nodig om de kadastrale inkomens te kunnen vastleggen en aanpassen. Tot voor kort zat deze informatie enkel bij de gemeenten. Met de komst van de digitale bouwaanvraag en nu recent de digitale omgevingsvergunning wordt deze informatie op Vlaams niveau centraal bijgehouden bij het departement Omgeving. Gemeenten vinden het dan ook maar logisch dat de AAPD de nodige informatie rechtstreeks bij de het departement ophaalt in plaats bij de individuele besturen. De connectie die de automatische gegevensdoorstroming tussen het departement Omgeving en de AAPD mogelijk moet maken, is momenteel nog in ontwikkeling. De VVSG dringt beide partijen aan om hier spoedig werk van te maken. In afwachting van deze connectie zijn gemeenten immers genoodzaakt om deze informatie zelf over te maken. Dit blijft belangrijk aangezien het kadastrale inkomen de basis vormt voor de berekening van de onroerende voorheffing, en de gemeentelijke opcentiemen.

Navigatie