Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kinderopvang: tarieven voor afwezigheden moeten eerlijker
​​​Kinderopvangvoorzieningen die werken met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage kunnen voor een ongerechtvaardigde afwezigheid van een kind maximaal het maximumtarief aanrekenen aan ouders. Momenteel is dt maximumtarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang van baby's en peuters 28,13 euro. De VVSG vraagt dat het tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheden regelgevend beperkt wordt tot het berekende inkomensgerelateerde tarief. De VVSG heeft dit voorstel ook bezorgd aan Minister Vandeurzen.

Het is voor de VVSG logisch dat ouders nooit meer betalen voor een afwezigheid van hun kind in de kinderopvang dan voor een aanwezigheid.

 

Hoe leg je aan ouders uit dat wanneer zij hun kind niet naar de opvang brengen (om welke reden dan ook) ze meer moeten betalen dan wanneer ze hun kind wel brengen?

Zal dit voorstel er niet voor zorgen dat ouders, al is het maar voor even, hun kind ziek naar de opvang brengen zodat zij minder moeten betalen?

Ook om de drempel naar kinderopvang voor kwetsbare gezinnen te verlagen is een wijziging van de regeling over "tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheden" nodig. De huidige bepaling in de regelgeving én elk ander voorstel om een ouder meer te laten betalen voor een afwezigheid dan voor een aanwezigheid bedreigt, volgens de VVSG, de realisatie van de sociale functie. 

Indien de Vlaamse regering er toch voor kiest om het mogelijk te maken dat ouders meer betalen voor een afwezigheid dan voor een aanwezigheid, vindt de VVSG het logisch dat deze maatregel evenzeer geldt voor ouders die nu - voor een aanwezigheid van hun kind in de opvang - het maximumtarief betalen. De VVSG vraagt daarom om het absolute maximumtarief van 28,13 euro voor een ongerechtvaardigde afwezigheid overboord te gooien. Gezinnen die nu het maximumtarief betalen voor een opvangdag zouden dan voor een afwezigheid bijvoorbeeld 150% van het berekende inkomenstarief moeten betalen, namelijk 42,20 euro. 

Blijft men voor ouders die het maximumtarief betalen het tarief voor een ongerechtvaardigde afwezigheid begrenzen op het maximumtarief van 28,13 euro dan raakt deze maatregel vooral de middenklasse en de meer kwetsbare gezinnen. De mensen met hogere inkomens (die het maximumtarief of bijna het  maximumtarief betalen) zullen in dit geval deze maatregel en het verschil tussen een gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheidsdag (bijna) niet voelen.

Navigatie