Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-beleidswerk in kaart gebracht
Een extra financieringsbron voor de lokale pensioenen. Structurele voorschotten voor de aanvullende personenbelasting. Extra Vlaamse middelen voor de opvang van vluchtelingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de resultaten die het beleidswerk van de VVSG het afgelopen jaar opleverde. Bekijk een overzicht van alle behandelde thema's op de VVSG-webstek. Daar leest u welke dossiers allemaal de revue passeerden op de bestuursorganen van de VVSG, waarover brieven naar ministers werden geschreven en overlegd werd met hun kabinet, over welke thema's de VVSG werd uitgenodigd in een hoorzitting in het Vlaamse of federale Parlement, enzovoort.

Het beleidswerk van de VVSG betekent een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen. Uiteraard haalde de VVSG niet in alle dossiers het verhoopte resultaat, maar de eindbalans over het voorbije jaar is zeker positief.

​Jan Leroy

Navigatie