Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG adviseert: geen persoonsgegevens doorgeven aan De Lijn
​In een brief aan de gemeenten vraagt De Lijn om de persoonsgegevens van alle twaalfjarigen per e-mail over te maken in functie van een gratis maandabonnement. Na consultatie van de werkgroep informatieveiligheid adviseert de VVSG om negatief te antwoorden op deze vraag. Enerzijds is het onzeker dat gemeenten voor deze doeleinden rijksregistergegevens mogen doorgeven, anderzijds is doorgifte van zulke gegevens per mail niet conform de veiligheidsvoorschriften. Bovendien zijn we van mening dat De Lijn de nodige gegevens moet opvragen bij de centrale bron (Rijksregister) en niet bij de individuele gemeenten.

Er is momenteel advies gevraagd aan de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) en gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de opvolger van de privacycommissie.

Navigatie