Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG aan de slag met 125 dossiers belangenbehartiging
Naast de dagelijkse dienstverlening aan de lokale besturen, de organisatie van studiedagen en vormingen en de uitgifte van publicaties is het opkomen voor de belangen van de Vlaamse lokale besturen een kernopdracht voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dit leidt elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers die worden aangekaart bij ministers en hun kabinet, in het parlement, op administraties, in tal van formele en informele contacten.

Bijgevoegde nota biedt een overzicht met een korte beschrijving van de ca. 125 dossiers van de periode januari 2016-april 2017. Het beleidswerk van de VVSG is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen jaarlijks betalen.

Naast kerncijfers presenteert het Jaarbericht 2016 in woord en beeld een aantal sterke thema's waarrond de VVSG in het voorbije jaar heeft samengewerkt met haar leden, de lokale besturen.

Navigatie