Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVBB lanceert debat over politiek systeem en publieke sector
​De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) wil een debat lanceren over de kwaliteit van het politieke systeem en de hervormingen van de publieke sector. Iedereen wordt uitgenodigd om mee na te denken over een discussienota en er commentaar op te leveren.

Voor de VVBB staan discussies over mogelijke hervormingen van onze publieke sector niet los van de manier waarop het politieke systeem op de verschillende overheidsniveaus werkt. De bestuurskundigen van de VVBB willen dus de brug naar het politieke functioneren maken, wat in het verleden volgens de VVBB te weinig gebeurd is. Er is sprake van een vaak kunstmatige scheiding tussen de politicologie en de bestuurkunde.

De discussietekst bevat verschillende topics, zoals het politieke debat over de publieke sector, de informatiegedreven politiek in deze tijden van 'alternatieve feiten', de rol van de politieke partijen, het stijgende belang van de participatieve democratie, de nood aan een herijking van parlementen en gemeenteraden, het al dan niet kunstmatige onderscheid tussen beleid en beheer, en de rol van de media.

De VVBB nodigt iedereen uit om hierover mee na te denken en commentaar te leveren. Dat moet uiteindelijk leiden tot een verder uitgewerkte tekst en concrete beleidsvoorstellen.

Jan Leroy

Navigatie