Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Uitwerking huurwaarborglening van groot belang voor betaalbaar wonen
Het ontwerp van Vlaams Huurdecreet bevat een aantal opvallende wijzigingen, zoals de verhoging van de huurwaarborg, het inschrijven van een huurwaarborglening en de nadruk op het conformiteitsattest. Voor de VVSG moet er een evenwicht gezocht worden tussen de rechtmatige wens van verhuurders dat de huurprijs betaald wordt en de verhuurde woning goed onderhouden wordt, en het verhogen van de toegang tot de private woninghuurmarkt voor mensen met een bescheiden inkomen. De VVSG kijkt daarom uit naar de concrete uitwerking van de huurwaarborglening die ervoor moet zorgen dat verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden niet werkt als uitsluitingsmechanisme voor zwakke huurders. We wijzen er ook op dat de combinatie van alle kosten bij het huren van een woning op de private huurmarkt zoals de huurwaarborg, de eerste maand huur, de verhuiskosten en de plaatsbeschrijving ervoor zorgt dat het huren van een woning voor veel mensen een zware financiële dobber is. De VVSG staat principieel achter het idee dat een huurwoning moet voldoen aan de woningkwaliteitsnormen, maar vraagt de nodige ondersteuning als er door de voorgestelde maatregelen in het ontwerpdecreet een grote stijging komt van het aantal aanvragen voor een conformiteitsattest bij de gemeente. Wijzen we er ten slotte op dat OCMW’s nu reeds veel inspanningen leveren om uithuiszettingen te voorkomen, en dat ze met enige structurele ondersteuning deze rol nog beter kunnen vervullen. Lees er hier meer uitgebreid over. joris.deleenheer@vvsg.be

Navigatie