Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokaal bestuur krijgt meer impact op uitbreiding kinderopvang
​​​Met een budget van 20,4 miljoen euro bijkomende subsidies maakt de Vlaamse Regering verder werk van voldoende, betaalbare plaatsen kinderopvang voor baby's en peuters en van de leefbaarheid van de kinderopvang voor de organisatoren.

Meer inspraak en impact voor de lokale besturen

Nieuw bij de uitbreiding van de plaatsen kinderopvang baby's en peuters met inkomenstarief is dat lokale besturen de kans krijgen om op basis ​van cijfers, vaak verzameld via hun lokaal loket, aan te tonen dat de specifieke situatie in hun gemeente meer plaatsen kinderopvang baby's en peuters met inkomenstarief behoeft dan berekend in de programmatie. Een 70-tal plaatsen zullen op die manier terecht komen in die gemeenten waar het lokaal bestuur met cijfers kan aantonen dat de nood aan meer inkomensgerelateerde plaatsen kinderopvang baby's en peuters hoog is. 

Het lokaal bestuur wordt bij elke uitbreiding van subsidie voor inkomensgerelateerde plaatsen gevraagd een advies te formuleren aan Kind en Gezin. Het lokaal bestuur bepaalt zo mee waar de subsidie uiteindelijk terecht komt binnen de gemeente. Dit adviesrecht wordt verder uitgebreid. Lokale besturen zullen ook kunnen beslissen of de aan hun gemeente toegekende plaatsen prioritair gaan naar nieuwe plaatsen kinderopvang baby's en peuters of naar omschakeling van bestaande plaatsen kinderopvang met geen of een beperkte subsidie naar plaatsen met een subsidie voor inkomensgerelateerde kinderopvang. 

De VVSG overlegt de komende weken met Kind en Gezin en zal de lokale besturen over hun adviesrol verder informeren en ondersteunen. 

Meer plaatsen, meer subsidie, meer flexibiliteit

Er komen nieuwe opvangplaatsen kinderopvang baby's en peuters bij waar ouders volgens hun inkomen betalen. Daarnaast kunnen bestaande opvangplaatsen omschakelen naar een hogere trap in het subsidiesysteem:

  • 3.214 plaatsen groepsopvang kinderopvang baby's en peuters zonder subsidie (trap 0) kunnen de basissubsidie (trap 1) krijgen. Zowel bestaande als nieuwe plaatsen komen hiervoor in aanmerking. Hiervoor is een budget van 2,5 miljoen euro voorzien. Ook bestaande plaatsen in een groepsopvang die al een T2-subsidie krijgen komen in aanmerking. Er wordt daarbij voorrang gegeven aan T2B-plaatsen. 
  • Iets meer dan 11 miljoen euro is beschikbaar voor 1.499 bijkomende plaatsen met inkomenstarief (trap 2). Het gaat zowel om nieuwe plaatsen als om bestaande plaatsen die kunnen omschakelen.

Bijzondere aandacht gaat naar het ondersteunen van kwetsbare gezinnen voor wie kinderopvang een belangrijke hefboom is voor hun maatschappelijke integratie. 170.000 euro wordt ingezet om 250 extra opvangplaatsen van een plussubsidie (trap 3) te voorzien.

Ook het aanbod van flexibele opvang wordt versterkt, zodat het voor ouders makkelijker wordt om opvang te vinden op atypische uren of om opvang te vinden als de instap dringend is, bijvoorbeeld omdat de ouder plots werk gevonden heeft. Hiervoor wordt 5,7 miljoen euro ingezet. De regelgeving hiertoe wordt uitgewerkt.​

ann.lobijn@vvsg.be

Navigatie