Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale verankering blijft belangrijk bij schaalvergroting politiezones
Om meer politiezones te laten samenwerken is lokale verankering erg belangrijk. Het is ook belangrijk om afstemming te zoeken met andere samenwerkingsverbanden of gemeentefusies. Dat zijn twee van de conclusies die de professoren Jelle Janssen en Marc Cools van de Universiteit Gent trokken in een onderzoek naar de schaalvergroting van de lokale politiezones. Ze deden dit onderzoek in opdracht van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  

Daarbij bevroegen ze ongeveer 400 personen in Vlaanderen: zowel burgemeesters en korpschefs, als Procureurs des Konings, vertegenwoordigers van de federale politie (dirco's en dirjuds), gouverneurs en vakbonden. Op basis van de gesprekken hebben de onderzoekers een aantal mogelijk scenario's voor schaalvergroting per provincie voorgesteld. In het onderzoek kun je de kaarten met de mogelijke scenario's raadplegen. Daarnaast  formuleren de onderzoekers volgende conclusies en aanbevelingen:

Conclusies
 • belang van lokale verankering
 • aangepaste financiering van lokale politie
 • schaalvergroting moet leiden tot betere dienstverlening
 • staat niet los van evoluties gemeentelijke fusies
 • hou rekening met organisatorische  aspecten
 • herzie het governance-model
Aanbevelingen
 • creëer een correct wetgevend, financieel en sociaal kader.
 • onderzoek optimalisatie van de governance van de politiezones.
 • evalueer basisfunctionaliteiten
 • zoek congruentie met (eventuele) gemeentefusies en hulpverleningszones.
 • bewaar de geïntegreerde werking van de politie.

 

In ons magazine Lokaal van maart komt er een interview met beide onderzoekers over hun onderzoek. De onderzoekers  hebben het onderzoek ook voorgesteld in de kamercommissie BIZA en op 13 maart komt er nog een vervolgvergadering in het parlement. Op Raad van burgemeesters is het onderzoek ook toegelicht. Eenzelfde studie is gemaakt voor de Brusselse en Waalse politiezones.

COOLS, M, JANSSENS, J., VAN WEYMERSCH, G., DE RAEDT, E., KOEKELBERG, F., Schaalvergroting van de Vlaams politiezones: een onderzoek naar bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden binnen het Vlaamse politielandschap, IRCP, Ugent, 2018.

Koen Van Heddeghem

Navigatie