Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wijzigingen in het URBAIN-platform van het kadaster


Jaarlijks kunnen de gemeentebesturen de nieuwe kadastrale toestand downloaden via het URBAIN-platform van het kadaster. Begin dit jaar liet het kadaster weten dat de output van het URBAIN-platform vanaf de toestand 01/01/2016 zal wijzigen omwille van de ingebruikname van nieuwe achterliggende systemen. In een brief gericht aan kadaster vraagt de VVSG om zo snel mogelijk de nodige documentatie van de vernieuwde output uit het URBAIN-platform mee te delen aan de lokale besturen. Op die manier zouden de besturen zich samen met de ICT-dienstenleveranciers tijdig kunnen voorbereiden op deze aanpassingen.

De AAPD geeft in haar antwoord mee dat ze eerstdaags testbestanden inclusief bijhorende documentatie zal overmaken.

Navigatie