Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 30 september: Verstrekt Streekbeleid
Versterkt Streekbeleid

Met de ESF oproep Versterkt Streekbeleid (Oproep 354 ) wil Vlaanderen een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen in een gedragen en actiegericht beleid.

De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren. De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.

De oproep wordt halfjaarlijks opengesteld met drie indieningsperiodes. Vanaf 1 juli tot en met 30 september staat de oproep voor de tweede maal open om te starten op 1 januari 2017 en dit voor een periode van 30 maand.

Schrijf je in voor de infosessie indieningsronde 2 op 25 augustus. Deze vindt plaats op 25 augustus tussen 10u en 12u in

VAC Gent (Jozef Guislain -  Virginie Lovelinggebouw)
lokaal 04.06
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

Meer info: http://esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/versterkt-streekbeleid

Navigatie