Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tot 15 december: publieke consultatie ontwikkelingsplan Elia
Elia organiseert een publieke consultatie over haar ontwerp van federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 en het bijbehorende milieueffectenrapport. 

Het federaal ontwikkelingsplan bepaalt de noden inzake transmissiecapaciteit van het Belgische hoogspanningsnet (110 tot 380 kV) en beschrijft het gepaste investeringspro­gramma om hieraan te voldoen.

De publieke consultatie heeft tot doel alle stakeholders inzage te geven in de opmaak en uitvoering van dit plan alsook hun advies hierover te formuleren. Op de website www.eliafederaldevelopmentplan.be vindt u de nodige informatie, kan u bijkomende vragen stellen, advies geven of opmerkingen formuleren over het plan.

De consultatie loopt van 15 oktober tot en met 15 december 2018.

www.eliafederaldevelopmentplan.be

 

Navigatie