Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 2 februari, Toonmoment projecten 'positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'


Op 2 februari 2018 laat het departement Cultuur, Jeugd en Media je kennismaken met zeven gesubsidieerde projecten 'positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'. We tonen eerst een filmpje van de projecten, daarna stellen de projectmedewerkers hun aanpak, methodiek en ervaringen voor in verschillende workshops.

Programma en inschrijven

Waarover gaat het?

Eind 2015 lanceerden ministers Homans en Gatz samen de projectoproep ‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’. Met de projectoproep wilden de ministers inzetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. De ministers wilden vooral projecten ondersteunen die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen en die jongeren zin geven in de toekomst. De projectoproep kaderde binnen het Vlaams actieplan voor de preventie van radicalisering, dat in het voorjaar 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. In totaal werden zeven projecten gesubsidieerd, die vanaf 1 maart 2016 van start gingen.

Toonmoment gesubsidieerde projecten

We zijn nu bijna twee jaar later en de projecten lopen stilaan af. Op dit toonmoment willen de projectmedewerkers hun aanpak, methodiek en ervaringen delen, zodat ook anderen ervan kunnen leren of er verder mee aan de slag kunnen gaan

Navigatie