Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Asielzoekers rechtstreeks toegewezen aan lokale opvang
​De bezettingsgraad in het opvangnetwerk van Fedasil is hoog. Het is niet meer mogelijk om alle nieuwe verzoekers Internationale Bescherming (IB) (voordien asielzoekers) toe te wijzen aan een collectief opvangcentrum bij het indienen van hun verzoek tot IB. Daarom worden er nieuwe verzoekers IB (in principe met hoge beschermingsgraad) toegewezen aan de lokale opvanginitiatieven (LOI) met toepassing van de piste 'fast track'. In het beste geval vertrekken de verzoekers IB dan na één overnachting vanuit het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje naar het LOI. In het slechtste geval vertrekken de verzoekers IB nog dezelfde dag naar het LOI. Het LOI wordt niet op voorhand verwittigd of gecontacteerd. Daarom moeten de LOI de applicatie Match-It meermaals per dag raadplegen om te zien of er iemand toegewezen is die dezelfde dag nog zal aankomen. De LOI moeten zich ook voorbereiden op laattijdige aankomsten van nieuwe bewoners, ook buiten de werkuren. Fedasil zal nog een FAQ-lijst bezorgen aan de LOI die zo'n directe toewijzing op de dag zelf krijgen.

Deze verzoekers IB hebben hun verzoek IB 'gedaan' en hebben een aanmeldingsbewijs maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft hen in de regel nog niet in het wachtregister ingeschreven. Dat gebeurt volgens de laatste informatie pas bij het 'daadwerkelijk indienen' van het verzoek IB. De DVZ nodigt de betrokkene LOI-bewoners daartoe maximaal 30 dagen na het 'doen' van het verzoek IB uit (zie ook VVSG-Nota Nieuwe wetgeving Asiel en Opvang).

Intussen is er een dossier in Match-It, dat de LOI naar best vermogen aanvullen. Het Openbaar Veiligheidsnummer (OV-nummer) staat op het aanmeldingsbewijs. Om eventuele medische kosten in Mediprima te kunnen inbrengen moet er een bisnummer aangemaakt worden. Na de introductie van de bewoner in Mediprima zal de POD MI aan het LOI laten weten dat het statuut van de persoon 'illegaal verblijf' is omdat de LOI-bewoner nog niet terug te vinden is in het wachtregister. Het OCMW weet evenwel dat de bewoner een verzoeker IB is en kent verder medische kosten toe zoals voor alle andere LOI-bewoners.

Na de inschrijving in het wachtregister (WR) moet er een mutatie van bisnummer naar rijksregisternummer gebeuren. Het best wordt altijd nagegaan of er niet al een bisnummer bestaat, om dubbels te vermijden.

Navigatie