Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Artikel 60 §7 in Tijdelijke Werkervaring: welke overgangsregeling?
Voor het geval een AO art60§7 voor bepaalde duur werd gesloten voor 1.1.2017, zijn er bij verlenging van die AO binnen hetzelfde art60-traject twee mogelijkheden:

-Geen nieuwe AO art60: bij een verlenging /uitbreiding van  het bestaande contract met aanpassing van de einddatum,  zal de oude reglementering - lees financiering - art.60§7 van toepassing blijven. Dit gebeurt aan de hand van een addendum dat de initiële bepalingen van het basiscontract aanpast. Het basiscontract blijft de basis voor bepaling van de reglementering. Deze aanpassingen gebeuren tijdens de nog lopende AO aangezien er nadien geen AO meer is om aan te passen.

-Nieuwe AO art60: bij het afsluiten van een volledig nieuwe arbeidsovereenkomst (het bestaand contract loopt af en wordt opgevolgd​ door een volledig nieuwe AO) vanaf 1.1.2017, zal de nieuwe reglementering (TWE) - lees financiering - van toepassing zijn vanaf die datum en dit voor maximum 2 jaar.

Voor meer info: www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring.​ 

Meer info over tijdelijke werkervaring vind je hier​.

 

Navigatie