Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Toelichting bij subsidies integratie vluchtelingen
Omdat gemeenten nu al vragen stellen over de bestedingsmodaliteiten en ondersteuningsaanbod bij de Vlaamse subsidies aan gemeenten voor de integratie van de vluchtelingen publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid meer informatie op haar website.

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. De Vlaamse Regering stelt 20 miljoen euro ter beschikking. De Vlaamse regering besliste eveneens het bedrag te verdelen in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.  De verdeling van de eerste schijf gebeurt op basis van de referentieperiode 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016.

ABB berekent momenteel de definitieve bedragen. ABB publiceerde eerder wel al een tabel met de indicatieve bedragen op basis van de instroom 1 november 2015 -  30 april 2016. Deze tabel geeft een grootteorde van het subsidiebedrag. De definitieve bedragen zullen nog wijzigen. Ook dient er mee rekening gehouden te worden dat een gemeente die de ondergrens om in aanmerking te komen voor subsidie niet bereikt op basis van de gegevens 1 november 2015 – 31 mei 2016 niet in aanmerking komt voor subsidies. mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be

Navigatie