Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De deuren gaan open: een toekomst voor de parochiekerken in Vlaanderen
De deuren gaan open, Een toekomst voor de parochiekerken in Vlaanderen -  Niek De Roo (ed.)

Op vele plaatsen in Vlaanderen wordt er gebrainstormd over de toekomst van kerken. En of het nu om een bescheiden dorps- of een indrukwekkende stadskerk gaat: het discours rond de tafel is vrij gelijklopend. Velen (her)ontdekken de kracht en de potenties van het kerkgebouw. Publieke functies zijn gedroomde wensbeelden. Soms worden ook met behulp van commerciële partners.

Met deze publicatie willen we u mee van deze zoektocht naar bezielende toekomstmogelijkheden voor parochiekerken laten genieten. We nodigden 15 opdrachtgevers en ontwerpers uit om hun intenties en plannen voor de toekomst van hun kerkgebouwen te laten zien. De ontwerpers zetten de lezer op het spoor van andere interessante - vaak buitenlandse - herbestemmingsprojecten waarin ze dezelfde gedrevenheid, visie en gevoeligheid herkennen waardoor deze publicatie een echt inspiratiewerk wordt.

We vroeger ook raad aan twee hemelbestormers: dhr. bOb Van Reeth en dhr. Willem Vermandere brengen hun inzichten, visies en reflecties.

Bestel het boek.

Navigatie