Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tijd tot eind februari om meerjarenplan in te dienen


De Vlaamse gemeenten en OCMW's krijgen tot eind februari tijd om via het indienen van hun meerjarenplan de subsidies die zijn opgenomen in het planlastdecreet aan te vragen. Dat kondigde Vlaamse minister Bourgeois op 10 december aan in het Vlaamse parlement.

Alle Vlaamse gemeenten en OCMW's leggen momenteel de laatste hand aan hun meerjarenplan 2014-2019 en hun budget 2014. In zeer moeilijke financiële omstandigheden moeten ze die planning ook vertalen in het totaal nieuwe instrumentarium van de beleids- en beheerscyclus. Ondanks die verzwarende omstandigheden, zou ongeveer 90% van de gemeenten tijdig (dus voor eind 2013) het meerjarenplan en het budget aan de raad kunnen voorleggen, zo vertelde minister Bourgeois aan de leden van de Commissie Binnenland. Dat aantal ligt zelfs hoger dan het aantal besturen dat de voorbije jaren op tijd zijn budget op de raad bracht.

Het planlastdecreet van juli 2011 bepaalt dat de aanvraag van een reeks subsidies (bv. voor sport, cultuur, jeugd, stedenbeleid, integratie, ...) gebeurt door het digitaal indienen van het meerjarenplan, met als einddatum 15 januari 2014. Omdat een deel van de besturen die limiet niet zal halen, is er een voorstel van decreet in voorbereiding om de einddatum te verschuiven naar eind februari. Of dat ook betekent dat de gemeenten pas later zullen weten wanneer ze subsidies zullen krijgen (momenteel 30 april), weten we niet.

Jan Leroy

Navigatie