Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tijdelijke contracten, aanpak onderbezetting en sociale fraude in sociale huur


In de VVSG week Nr 1 (Week van 5 tot 11 januari 2016), kon u reeds lezen dat er een aantal wijzigingen op til staan in het sociale huurstelsel. Een recent ingediend ontwerpdecreet voert tijdelijke contracten in op basis van het inkomen van de sociale huurder. Sociale huurders zullen een tijdelijk huurcontract krijgen van negen jaar, telkens verlengbaar met drie jaar. Een te hoog inkomen zal leiden tot de opzeg van de sociale woning. De onderbezetting van de sociale woning wordt eveneens een opzeggingsgrond. Het ontwerpdecreet zet ook stevig in op de aanpak van domicilie- en sociale fraude. In dit document leest u er meer over. Meer info: Joris Deleenheer

Navigatie