Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Dringend: mandatenlijsten en vermogensaangiften
​Ook dit jaar wacht er weer een administratieve klus voor de lokale mandatarissen (burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter, lid van de raad van bestuur of het directiecomité van een intergemeentelijk samenwerkingsverband): wie in 2017, al was het maar voor even, een dergelijk aangifteplichtig mandaat uitoefende, moet vóór 1 april een mandatenlijst indienen bij het Rekenhof. In die lijst staan alle functies, mandaten en beroepen (dus niet enkel de hiervoor genoemde) die die persoon in 2017 uitoefende. Het criterium is dat ze een zekere 'macht of invloed' moeten verlenen.

Daarnaast moet al wie in 2017 zo'n mandaat opnam of stopzette, eveneens vóór 1 april een stand van zijn vermogen op 31 december 2017 aan het Rekenhof bezorgen. De mandatenlijst wordt ten laatste op 15 augustus in het Staatsblad gepubliceerd en de vermogensaangiften kunnen enkel door een onderzoeksrechter in het kader van een strafrechtelijk onderzoek worden geopend. Wees er dus snel bij, indien u dit nog niet gedaan hebt, want de boetes voor laattijdigheid of niet-indienen zijn niet mis. 

Er is het voorbije jaar trouwens heel wat te doen geweest over dit thema, maar de daaruit voortgevloeide nieuwe regels zullen pas volgend jaar in werking treden. Alle informatie en modeldocumenten zijn te vinden op de website van het Rekenhof: https://www.rekenhof.be/NL/MandatenVermogen.html.


david.vanholsbeeck@vvsg.be

Navigatie