Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Test de digitale vaardigheden van uw inwoners
Zopas heeft de FOD Economie het spel 'Digital Duel' gelanceerd. Met dit spel kunnen burgers hun digitale vaardigheden testen via de link https://www.digitalduel.be. Aan het einde van de test kent de internetgebruiker zijn niveau en wordt hij doorverwezen naar een lijst met eventuele digitale opleidingen. Een uitstekende tool dus om er als lokaal bestuur mee voor te zorgen dat zijn inwoners en eigen medewerkers mee zijn in de digitale samenleving.

Met deze sensibiliseringsactie wil de FOD Economie een zo breed mogelijk publiek bereiken. U vindt een communicatiekit via https://bit.ly/digitalduel-communicationkit. Deze kit omvat downloadbare en kant-en-klare communicatiedragers zoals affiches, illustraties en standaardteksten. U kunt dit materiaal gebruiken voor uw website, voor uw nieuwsbrief, uw tijdschriften, ...  Affiches en flyers kunt u bestellen via externcom@economie.fgov.be.

Dany Dewulf, VVSG-stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg

Navigatie