Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Privacybescherming in het onderwijs: terugblik studiedag en presentaties
​Op 16 november 2017 organiseerden de VVSG en OVSG een gezamenlijke studiedag informatieveiligheid met de focus op onderwijs. In de voormiddag werd een algemene uiteenzetting gegeven door de Privacycommissie over de GDPR. Daarna volgde een voordracht over de verschillende administratieve communicatiekanalen (Discimus, Davinci en Edison) met de overheid en de genomen of te nemen beveiligingsstappen. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een voorbeeldprogramma om een risicoanalyse te maken.

In de namiddag werden een aantal praktische handgrepen gegeven om de theorie in praktijk om te zetten.

Tot slot werd de rol van de secretaris in de verf gezet en getuigde een schooldirectie over hoe informatieveiligheid in hun school wordt geïntroduceerd.

 De verschillende presentaties zijn terug te vinden op het extranet van OVSG of op de website van de VVSG.

Navigatie