Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hervorming Vlaams eerstelijnslandschap: terugblik infosessies
Tijdens de maand juni organiseerde VVSG 6 infosessies voor lokale besturen over de hervorming van het Vlaamse eerstelijnslandschap. Meer dan 350 deelnemers ontvingen informatie over de beleidsvisie van minister Vandeurzen, en over de komende stappen in het hervormingsproces.

In de beleidsvisie van minister Vandeurzen staat de persoon met de zorgnood, met zijn eigen zorg- en ondersteuningsdoelstellingen, centraal. De beleidsvisie bevat daarnaast een nieuw model van samenwerking tussen de eerstelijnsactoren in gezondheid, zorg en welzijn. Geografisch zal deze samenwerking gebeuren binnen de nog af te bakenen eerstelijnszones (75.000-125.000 inwoners). Tijdens de infosessies besteedden we uitgebreid aandacht aan de afbakening van deze eerstelijnszones, aangezien dit één van de eerste stappen is die gezet moet worden in de richting van het nieuwe eerstelijnslandschap. De Vlaamse overheid stelt voorop dat de voorstellen tot afbakening ingediend moeten worden uiterlijk op 31 december 2017. Het is dus de hoogste tijd voor actie!

Voor de lokale besturen ontwikkelden we een leidraad, die de nodige handvaten biedt om zelf aan de slag te gaan met de afbakening van de eerstelijnszones. Lokale besturen die niet konden deelnemen aan één van de infosessies, ontvingen de presentatie en de leidraad per mail.

Uiteraard kunnen deze documenten ook nog opgevraagd worden via het mailadres eerstelijn@vvsg.be. Op dit mailadres kan u ook terecht met alle andere vragen over de hervorming van het eerstelijnslandschap en de rol van de lokale besturen daarin.

Navigatie