Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Reprografieregeling en tarief Reprobel 2017
​​​​De lokale besturen ontvingen een brief van Reprobel over het Reprobeltarief voor 2017. 

De reprografieregeling is een wettelijke regeling die bepaalt onder welke voorwaarden professionele gebruikers (voornamelijk in de privésector en de overheidssector) fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken mogen maken, en die ook bepaalt welke vergoeding auteurs en uitgevers daarvoor moeten ontvangen.

 
De Belgische wetgever heeft als gevolg van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof de ‘reprografieregeling’ met ingang van 1 januari 2017 grondig gewijzigd: de oude reprografievergoeding op (onder meer) kopieerapparaten en multifunctionele apparaten (MFD, AiO) is geschrapt. De verhoging van de paginavergoeding moet het wegvallen van de apparatenvergoeding deels compenseren. 

 
De bestaande kaderakkoorden tussen Reprobel en de verenigingen van lokale besturen en Inforum zijn daardoor niet meer toepasbaar. ​De onderhandelingen over een nieuw kaderakkoord zijn pas na de zomervakantie aangevat omdat Reprobel zijn erkenning pas dan door de regering verlengd wist. De officiële bekendmaking van de (hernieuwde) opdracht is er pas in oktober gekomen. Aangezien 2017 toen al te ver gevorderd was om op te nemen in een nog te onderhandelen nieuw kaderakkoord, is een tarief voor 2017 opgelegd. 

 
De onderhandelingen over een nieuw kaderakkoord starten begin 2018. 

 
Meer info vindt u hier​. petra.dombrecht@vvsg.be  ​ 

 

Navigatie