Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Tabakswinkels en de wet openingsuren
De wet openingsuren van 10 november 2006 bevat bepalingen over de openingsuren en de wekelijkse rustdag in de detailhandel. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen op de wettelijke bepalingen.

Eén van deze uitzonderingen heeft betrekking op de productgroep (art. 16 §2). Deze stelt dat de wettelijke bepalingen niet gelden wanneer de hoofdactiviteit (d.w.z. meer dan 50% van het jaarlijkse zakencijfer) de verkoop betreft van bepaalde productgroepen.  Een van de productgroepen is omschreven als volgt "a) kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de nationale loterij."

Hierbij was het altijd onduidelijk of al dan niet alle producten uit deze groep verkocht moeten worden om onder de uitzonderingsbepaling van de wet openingsuren te vallen. Navraag van de VVSG bij de federale overheid leerde dat inderdaad álle producten moeten verkocht worden. Het volstaat met andere woorden niet dat de hoofdactiviteit de verkoop van tabak en rookwaren is om uitgezonderd te worden van de wet openingsuren. Immers, als deze handelszaken niet alle andere producten uit de productgroep verkopen, vallen zij wel degelijk onder de bepalingen van de wet. Deze zienswijze is ondertussen ook bevestigd in een arrest van het Hof van Beroep van Bergen van 20 oktober 2015. stefan.thomas@vvsg.be

Navigatie