Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Subsidiebesluit intergemeentelijk samenwerken lokaal woonbeleid


Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over het nieuw ondersteuningskader voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid, waarover VVSG ook eind maart al berichtte (zie  bericht VVSG week nr. 12 van 22 maart),  werd op 13 mei 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit ontwerpbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State en is nog niet definitief. Dit aangepast ontwerpbesluit maakt de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden duidelijk hoe en voor welke aanvullende activiteiten er een aanvullende subsidiëring kan bekomen worden. Dit komt tegemoet aan één van de bekommernissen die VVSG eind maart reeds uitte. Meer informatie over dit ontwerpbesluit vindt u op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen. Meer info: Joris Deleenheer

Navigatie