Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 31 januari: proeftuinen buurtgericht netwerk kinderen en gezinnen
​​​​​Buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen

Een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen creëert binnen een buurt een rijke omgeving voor alle kinderen en gezinnen. Het verenigt en integreert essentiële functies die voor kinderen en gezinnen belangrijk zijn, zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimte, gezinsondersteuning, gezondheidszorg, spel en vrije tijd.

Centraal in een buurtgericht netwerk staat de participatie van kinderen en gezinnen.

Een buurtgericht netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen en de materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en gezinnen.​

Een buurtgericht netwerk is voor een lokaal bestuur een instrument in een lokaal gezinsbeleid en kinderarmoedebeleid.

Subsidie-oproep "Proeftuinen buurtgericht netwerk"

Minister Vandeurzen geeft nu 6 lokale besturen de kans om een dergelijk buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen in een buurt uit te bouwen en te versterken. Voor deze 6 proeftuinen wordt gedurende 3 jaar in een subsidie voorzien van 25.000 euro per jaar en ondersteuning via een begeleidingstraject.

Enkel lokale besturen waar in een deelgemeente of district de kansarmoede-index (2017) 20% of meer bedraagt en het gemiddeld geboortecijfer (2015, 2016 en 2017) minstens 40 is, komen in aanmerking. Bekijk de lijst van gemeenten. Concreet komen 33 Vlaamse gemeenten in aanmerking.

Het lokaal bestuur en het Huis van het Kind dienen samen de aanvraag in voor 31 januari 2019. De subsidie-aanvraag voor de realisatie van een buurtgericht netwerk moet ingediend worden voor de deelgemeente of het district dat in het overzicht werd opgenomen.

Meer weten?

Bekijk meer informatie over de subsidie-oproep, en download de formulieren voor het indienen van de subsidie​-aanvraag vinden.

Met 10 pioniers werd door Kind en Gezin reeds eenpdf Referentiekader buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen (2MB) ontwikkeld. Dit referentiekader beschrijft de kernprincipes en bouwstenen en illustreert ze aan de hand van concrete praktijken. Het ondersteunt bij het vertalen van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid naar het buurtniveau en is de basis voor een ​proeftuin.  

Navigatie