Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 5 november: samen voor duurzaam landschapsonderhoud
Save the date: studievoormiddag duurzaam landschapsonderhoud op 5 november 2018.

Het onderhoud van landschappelijke infrastructuur (zoals het beheer van poelen, bomenrijen, trage wegen, bermen, recreatieve infrastructuur, …) blijft een uitdaging. Hoe kunnen we ook in de toekomst een kwalitatief landschapsonderhoud garanderen, met structurele financiering ?

Op 5 november 2018 organiseren verschillende partners van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (VLM, VVSG, VVP en VORL) een studievoormiddag om daarover ideeën uit te wisselen. De focus ligt op het concreet maken van mogelijke samenwerking en financiering van het onderhoud. Er bestaan al heel wat interessante voorbeelden van gemeenten die samenwerken met partners voor het onderhoud, of van financiering door vrijwilligers of de private sector. We nodigen je uit om voorbeelden en ideeën mee te brengen, en tips van anderen mee terug naar jouw organisatie te nemen.

Interesse? Noteer dan in je agenda al zeker de studievoormiddag 'Samen (verder) bouwen aan het duurzaam onderhoud van het landschap' op 5 november in het VAC Brussel. Een uitnodiging met programma volgt nog.

We hopen je daar te mogen verwelkomen!

Navigatie