Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiemiddagen over rapporten Audit Vlaanderen
Sinds begin 2014 voert Audit Vlaanderen audits uit in de lokale besturen. Elk geauditeerd bestuur krijgt achteraf een auditrapport, met daarin specifieke vaststellingen en aanbevelingen. Maar er worden ook globale rapporten met algemene bevindingen over organisatiebeheersing gemaakt. Hiermee wil Audit Vlaanderen aan de lokale besturen materiaal aanreiken om hun organisatiebeheersing te versterken. Met die globale rapporten kunnen immers ook niet-geauditeerde besturen zich informeren over de belangrijkste bevindingen uit de audits.
Op 14 december 2015 publiceerde Audit Vlaanderen het globale rapport over de eerste reeks organisatie-audits bij lokale besturen. Op 16 februari 2016 volgde het rapport over de thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies. Binnenkort verschijnt het globale rapport over detectie-audits bij enkele tientallen Vlaamse OCMW's.
De gouverneurs, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen organiseren in maart en april 2016 in elke provincie een studienamiddag waar de belangrijkste vaststellingen uit deze globale rapporten worden voorgesteld en handvatten worden aangereikt om hiermee aan de slag te gaan. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot een week voorafgaand aan de geplande sessie.

Navigatie