Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiedag pensioenen lokale besturen 9 juni 2015 Brussel


​De pensioenfactuur van gemeenten en OCMW's is de voorbije jaren fors gestegen, en dat wordt de komende periode niet anders. Intussen neemt de vergrijzing toe en broedt de federale regering op een aantal fundamentele aanpassingen van de pensioenwetgeving, ook voor de overheidspensioenen. Deels komen die overeen met de suggesties van de Commissie Pensioenhervorming in 2014, maar ook weer niet helemaal.

Op de studiedag 'Pensioenen lokale besturen' op 9 juni in Brussel brengt de VVSG deze evoluties in kaart en vertaalt ze in relevante informatie voor lokale besturen. Op het programma staan o.m. een vergelijking van de voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming met het federale regeerakkoord (met prof. Ria Janvier, lid van de Commissie Pensioenhervorming en Johan Janssens, Pensioendienst voor de overheid), een stand van zaken van de financiering van de lokale overheidspensioenen na de wijzigingen van 2011 (met Marijke De Lange, VVSG), een blik op de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor contractanten in lokale besturen (met vertegenwoordigers van Belfius, Ethias en Esofac), de vooruitzichten van de Studiecommissie voor de vergrijzing (met Jan Verschooten, Planbureau) en de concrete pensioenplannen van de nieuwe federale regering, toegelicht door minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. De dag eindigt met een debat waarin de belangrijkste uitdagingen en knelpunten worden aangekaart. Dat zal worden geleid door Guy Tegenbos, die als journalist van De Standaard het pensioendossier al lang volgt. Meer informatie en inschrijvingen: www.vvsg.be/VVSGpensioendag. In samenwerking met Belfius.

Jan Leroy

Navigatie