Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiedag Samenleven in Diversiteit
​Op 8 mei organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) in samenwerking met het Departement Kanselarij en Bestuur in Mechelen de studiedag “Samenleven in Diversiteit in Cijfers”. Ze stellen dan de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en de survey "Samenleven in Diversiteit" voor.

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en statistische gegevens uit verschillende bronnen om ons inzicht te verschaffen in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. De monitor behandelt verschillende thema’s zoals werk, onderwijs, wonen, inkomen, gezondheid en maatschappelijke participatie.
 
Daarnaast organiseerde ABB  voor het eerst in Vlaanderen een grootschalige bevraging bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) moet mee richting geven aan het integratie- en inburgeringsbeleid. De survey gaat  in op volgende thema's: gezin en opvoeding, geloof en levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare ruimte.
Ontdek de belangrijkste vaststellingen op deze studiedag. In de namiddag kan je deelnemen aan één van de vier sessies, waarin telkens de resultaten van één thema worden toegelicht en becommentarieerd door een panel van experten.

Deelname aan de studiedag is gratis, inschrijving verplicht. Meer info

Navigatie